Przeciwdziałanie


wykluczeniu społecznemu


Read more

Pomoc doraźna dla osób


wykluczonych społecznie


Read more

RODZINNA PORADNIA


PSYCHOLOGICZNA "NA ŚRÓDCE"


Read more

wesprzyj nasze stowarzyszenie


1% swojego podatku


Read more
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zatrudni streetworkerów Wymagania: – wykształcenie wyższe w kierunku praca socjalna lub pedagogika - szkolenia/...
Trwa nabór do grupy terapeutycznej. Grupa adresowana jest do osób dorosłych, które w historii życia doświadczyły dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej...
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne zatrudni pielęgniarkę Wymagania: aktualne prawo do wykonywania zawodu, Oferujemy pracę na umowę zlecenie CV...
W dniu 22.04 w ramach akcji Sprzątania Świata mieszkańcy hostelu przy ul. Borówki sprzątali rejon ul Piwnej i osiedla Przemysława. Zebrano...
W tym roku w Hostelu Pogotowia Społecznego przy ul. Borówki 12 odbyło się tradycyjne spotkanie przy wielkanocnym stole, na którym nie zabrakło potraw...

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.