O nas

Partnerzy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się problematyką wykluczenia społecznego.

Współpraca obejmuje: 

 • tworzenie i realizacja wspólnych programów, 
 • bezpośrednie wsparcie osób wykluczonych społecznie, 
 • wymianę doświadczeń,
 • wizyty studyjne,
 • szkolenia i konferencje.

Stowarzyszenie współpracuje min z następującymi podmiotami:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznania
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Schronisko Miejskie dla Mężczyzn w Szczepankowie
 • Stowarzyszenie Dostępnego Budownictwa
 • Stowarzyszenie „Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny”
 • Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.Ch.Kofoeda –Centrum Integracji Społecznej
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Monar- Markot 
 • Dom  Pomocna Dłoń w Blońsku
 • Stowarzyszenie Etap 
 • Radą Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
 • Wielkopolski Bank Żywności

Działalność Stowarzyszenia jest wspierana dotacjami przez:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
 • Ministerstwo Polityki Społecznej
 • Urząd Miasta Poznania
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Fundacja "Bank Dziecięcych Uśmiechów" BZWBK
 • Aquanet SA
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Fundacja TESCO Dzieciom
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 • VOLKSWAGEN GROUP SERVICES SA  
 • Kompania Piwowarska SA
Super User
Odsłony: 10003

Stowarzyszenie

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.