CIS

Program Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” to program, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym.  

W tym celu prowadzone są:

zajęcia w warsztatach nauki zawodu:

 • warsztat ogólnobudowlano – sprzątający
 • warsztat remontowo - porządkowy
 • warsztat krawiecki z elementami rękodzieła
 • warsztat ekonomii społecznej
 • warsztat handlowo - biurowy
 • zajęcia z zakresu obsługi komputera
 • praktyczna nauka zawodu

zajęcia rozwijające kompetencje psycho – społeczne:

 • warsztaty rozwoju osobistego
 • warsztaty aktywizacji zawodowej 
 • zajęcia z zakresu ekonomicznych podstaw przedsiębiorczości
 • zajęcia z zakresu prawa pracy
 • grupa samokształceniowa
 • zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 • trening kompetencji i asertywności

Dodatkowo każdy uczestnik Centrum:

 • ma możliwość skorzystania ze wsparcia towarzyszącego: wsparcie socjalne, psychologiczne, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, działania integracyjne
 • ma zapewnione dwa posiłki dziennie
 • jest objęty ubezpieczeniem NWW
 • ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
 • ma prawo do 6 dni urlopu w ciągu roku
 • otrzymuje środki ochrony osobistej (warsztat ogólnobudowlano – sprzątający)
 • przechodzi szkolenie BHP i badania lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie, uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości odpowiadającej zasiłkowi dla osób bezrobotnych. Pierwszy miesiąc uczestnictwa to okres próbny, po którym udział może być przedłużony do 11 miesięcy. Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości opowiadającej zasiłkowi dla bezrobotnych, wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od frekwencji).

Super User
Odsłony: 10748

Centrum Integracji Społecznej

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.