Przeciwdziałanie


wykluczeniu społecznemu


Read more

Pomoc doraźna dla osób


wykluczonych społecznie


Read more

RODZINNA PORADNIA


PSYCHOLOGICZNA "NA ŚRÓDCE"


Read more

wesprzyj nasze stowarzyszenie


1% swojego podatku


Read more

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.