Program mieszkalnictwa

Kadra

Zbigniew Popadiuk 

 • Certyfikat Kofoeds Skole w zakresie praktycznego   zastosowania idei „Pomocy ku samopomocy” w pracy socjalnej (1999)
 • Kurs opiekuna kolonijnego
 • Szkoła Animacji Socjalnej (2003)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister pedagogiki (2007 rok)
 • Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w ramach Studium Metod Korekcyjnych  (2009)
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – dyplom pracownika socjalnego (1998)
 • Licencjat pedagogiki pracy socjalnej na Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku (2000)
 • Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w ramach Studium Profilaktyki Uzależnień, 2004
 • Certyfikat ukończenia szkolenia dla pracowników socjalnych – Reintegracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu (2007
 • Jesienna Szkoła Streetworkingu – Agenda Bezdomności (2007)

Mariola Janicka 

 • Dyplom ukończenia WWSSE w Środzie Wielkopolskiej studia magisterskie pedagogika o specjalności resocjalizacja 2014
 • Dyplom ukończenia Akademii Pedagogiki Specjalnej- licencjat- rok 2009
 • Szkolenie „Misja, wizja, cele działania-tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego- czerwiec 2008
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień „ Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień – grudzień 2009
 • Szkolenie z zakresu „ Działalność gospodarcza w NGO- aspekty prawne i finansowe” w ramach projektu „ Myśl ekonomicznie- działaj społecznie” listopad 2010
 • Szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie „Wspólnie znaczy lepiej”- grudzień 2010
 • Udział w konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich „Skutecznie w przyszłość” – PARPA 2011
 • Szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie „Wspólnie znaczy lepiej”- grudzień 2011
 • Stowarzyszenie Abstynentów,,Żagiel’’- prezes

Eliza Seemann 

 • pracownik socjalny, socjolog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji
 • Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W ramach KCP ukończyłam także Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła także Studium Terapii Uzależnień w Polsko - Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku oraz Szkołę Analizy Transakcyjnej. Wykształcenie uzupełniałam dodatkowymi szkoleniami i kursami.
 • Posiada doświadczenie w ramach pracy indywidualnej oraz grupowej w tym z obszaru pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy oraz pracy warsztatowej. Pracuję także, jako psychoterapeuta oraz prowadzę Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Agnieszka Szczygieł 

 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • od 2013r. pracownik Pogotowia Społecznego  
 • w latach wrzesień 2013 – maj 2014 r, praca w charakterze pedagoga, prowadzenie zajęć z dziećmi,
 • od maja 2014r. praca w hostelu z osobami bezdomnymi

Kornelia Piotrowska 

 • Pracownik socjalny – Licencjat Pracy Socjalnej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych (2010)
 • Przeszkolenie z zakresu streetworkingu przeprowadzone przez angielską organizację „Broadway street to home”
 • Kurs pierwszej pomocy (2007)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie przeciwdziałania handlu ludźmi; organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne Służb Społecznych w Poznaniu (2008) 
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pracy z dziećmi na ulicy; organizator: Polski Komitet Ochrony Praw Dziecka (2008)
 • Instruktor Terapii Uzależnień – Szkoła Policealna.  Centrum kształcenia Kadr – „Profesja” 2006
 • Jesienna Szkoła Streetworkingu, organizator: Agenda Bezdomności (2007 r.)

Joanna Wyciechowska 

 • Studium Profilaktyki Uzależnień,  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne 2004
 • Szkolenie z zakresu muzykoterapii
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców placówek wypoczynku, zorganizowanego przez Prywatną Placówkę Szkoleniową (1999 r.)
 • Dyplom studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, uzyskanie tytułu magistra (2002 r.)
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania, organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH Kalisz (2002r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji  „Po pierwsze nie szkodzić”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2005 r.)
 • Zaświadczenie o udziale w konferencji NT. „ Praca z rodziną zmarginalizowaną”, zorganizowanej przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka a samoorganizacja społeczności lokalnych”, zorganizowanej przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Instytut Psychologii UAM w Poznaniu (2006 r.)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno - warsztatowych na temat „ Wykorzystanie idei systemowych w pracy pracownika Pogotowia Społecznego” (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach superwizyjno- warsztatowych w pracy pracownika socjalnego (listopad 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium superwizyjnym (grudzień 2008)
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów uzależnień(grudzień 2009)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt ”Dziecko. Mały człowiek”- „To co chcielibyśmy wiedzieć o rozwoju małego dziecka”(Maj 2010)
 • Certyfikat uczestnictwa w wykładach otwartych pt Dziecko. Mały człowiek”- O samodzielności w codzienności, czyli dlaczego warto wspierać samodzielność małych dzieci oraz Trudne emocje – co robić, gdy małe dziecko się złości”(czerwiec 2010)
 • Certyfikat udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej” Mądre wychowanie” zorganizowanej przez Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw dziecka oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu (październik 2010)
 • Udział w konferencji organizowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zmiany w przepisach, działalność instytucjonalna”(październik 2010)

Alina Grygołowicz 

 • magister socjologii - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • studia uzupełniające z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej - Wojewódzki Ośrodek Medyczny w Jeleniej Górze 
 • Studium Podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Studium przedmiotowo - metodyczne - Przysposobienie do życia w rodzinie, Instytut Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu 
 • Szkolenie - Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży - diagnoza i interwencja - Terenowy Komitet ochrony Praw dziecka w Poznaniu 
 • Tytuł nauczyciela Mianowanego
 • Szkolenie z zakresu - Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie nadzoru i kontroli wewnętrznej w świetle przepisów nowelizacji ustawy o finansach publicznych

 

 1. Jolanta Bogucka - opiekun
 2. Renata Laufer - opiekun
 3. Jerzy Sytniejewski – opiekun
 4. Krystyna Zrałka – opiekun 
 5. Janusz Grzeszkowiak - kucharz
 6. Jan Wysocki - kucharz
 7. Krystyna Dymaczewska – pielęgniarka
Super User
Odsłony: 7738

Program Mieszkalnictwa

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu. Mikołaj Wasiljewicz Gogol.